Uppsala Universitet. Remissvar till den nya lagen från 2011 om betyg från klass 6. Lundahl och kollegorna tecknar en tydlig bild, hur tveksamt man kan vara mot lagförslaget med hänsyn på internationell pedagogisk forskning. På svenska:

Lundahl Christian, Román Henrik, Riis Ulla (2010). Tidigt ute med sena betyg – sent ute med tidiga! Svensk betygspolitik i ljuset av internationell betygsforskning och betygsättningen i Europa. Uppsala: Universitetstryckeriet Uppsala

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:357673 [hämtat 2012-12-25]

- Skolverket har tagit bort artikeln, denna länk går till Uppsala Universitet


Cambridge Primary Review. Ett enormt spännande och högaktuellt forskningsprojekt som tittade på de första åren i skolan. Genomfört som fri forskning, oavhängig från staten fick det en enorm uppmärksamhet i medierna i England och visar med all tydlighet hur berättigat det är att fråga efter förändringar i skolan som inte kommer från ideologiskt tyngda politiker. Bland mängder av läsvärda artiklar tar jag denna som smakprov - på engelska:

Harlen. W. (2007) The Quality of Learning: assessment alternatives for primary education (Primary Review Research Survey 3/4), Cambridge: University of Cambridge Faculty of Education. ISBN 978-1-906478-03-2.

http://www.european-agency.org/agency-projects/assessment-resource-guide/documents/2008/11/Primary_Review_Harlen_3-4_report_Quality_of_learning_-_Assessment_alternatives_071102.pdf/view  [hämtat 2012-12-25]


Assessment Reform Group. En grupp brittiska forskare som främjade på ett gediget och avgörande sätt den formativa utvärderingen med vardagsnära empirisk forskning.

Kort förklaring ifall det behövs: formativ utvärdering tittar mest på utvecklandet av inlärningen, summativ utvärdering försöker räkna ihop hur mycket eleven har lärt sig, typ betyg. Hemsidan på engelska har lagds ner men publikationerna finns på olika platser kvar:

Assessment Reform Group (2002). Assessment for Learning: 10 Principles . Research-based Principles to Guide Classroom Practice. London: School of Curriculum, Pedagogy and Assessment. Institute of Education

            http://assessmentreformgroup.files.wordpress.com/2012/01/10principles_english.pdf

        [hämtat 2012-12-25]

                                

Assessment Reform Group (2008) Changing assessment practice . Process, principles and standards

        http://www.aria.qub.ac.uk/JG%20Changing%20Assment%20Practice%20Final%20Final.pdf                         

        [hämtat 2012-12-25]

och andra mycket givande publikationer: http://assessment-reform-group.org/publications/


Grundschulverband. Prof. Hans Brügelmann, en känd kritiker av betyg. Tyska Grundskole Federationen gav uppdrag till hans arbetsgrupp att ställa ihop en översikt över betygsforskningen och att dra slutsatser. En sammanfattningen av boken finns på nätet - på tyska:

Brügelmann, Hans (2006r) Sind Noten nützlich - und nötig? Eine wissenschaftliche Expertise des Grundschulverbandes erstellt von der Arbeitsgruppe Primarstufe an der Universität Siegen

http://www2.agprim.uni-siegen.de/inprint/notengutachten_kurzfassung.pdf [hämtat 2012-12-25]


Kungliga Vetenskapsakademin. Intressanta stolpar som pdf av Charli Erikssons föredrag, en sammanfattning av en forskningsöverblick från Kungliga Vetenskapsakademin. Det finns mer om detta på nätet både på svenska och engelska. Denna pdf är på svenska från Örebro Landstinget:

Eriksson Charli (2011) Skola, lärande och psykisk hälsa. Om orsakssambanden mellan skolprestation och psykisk hälsa [hämtat 2012-12-25]


Vi kommer att fylla på med mer forskning och fakta, t.ex. om barnkonventionen och annat.

Vill du bidra till initiativet eller till diskussionen? Kontakta oss gärna eller skriv insändare till din tidning, även konst behövs i kampen för en bättre framtid. Svara här nere med ditt initiativ eller hjälp till hos oss. Känn dig välkommen!

Även ekonomiska bidrag eller praktiskt yrkeskunnande skulle behövas både för PR, kvalificerade artiklar eller andra praktiska insatser som korrekturläsning. Vi kunde synas bättre. Hör av dig, bli ett stöd, UtanBetyg.se vill växa!

 
Vill du bli aktiv själv?   Läs mer om vad du kan göraVad_kan_du_g%C3%B6ra.html
UtanBetyg.se
forskningfaktaframtidindex.html
Vill du bli aktiv själv?   Läs mer om vad du kan göraVad_kan_du_g%C3%B6ra.html
Innehållsförteckning
Menyn.htmlMenyn.htmlshapeimage_4_link_0
  1. Några länkar till forskning om betyg

  2. och betygsrelaterade problem

  3. De är ett första urval och de är i sina originalspråk men inte desto mindre väg visande och mycket intressanta.

  4. Ibland förändras webbadresserna. Kopiera då studiens namn och googla den, oftast hittar man studien på en ny plats. 

  5. Vi försöker visserligen att kontrollera dessa fortlöpande men meddela gärna den nya adressen till oss på:

  6. Christopher@UtanBetyg.se

  Vi vill utveckla dessa länkar genom att sammanfatta och delvis översätta artiklarna och forskningsrapporterna.

Vill du hjälpa till med detta, hör av dig!