1. Vilka är vi?

 2. Hösten 2010 föddes idéen att starta denna hemsida av Christopher Luttner tillsammans med några av lärarkollegorna. Somliga hade precis startat en internationell master utbildning i pedagogisk forskning och alla var mycket erfarna lärare.

 3. Vi ville göra all den forskning tillgänglig som verkar saknas i den offentliga debatten. Både journalister, politiker, lärare, föräldrar och elever ha rätt att ta del av de studier som vanligtvis förbli inom forskarkretsarna. Det kändes som ett viktigt inslag att vidga vyerna hos alla inklusive oss själva.

 4. Vi vill kontinuerligt fylla på med nya studier och skapa kontakter till olika länder för att långsamt höjer kunskapen om alternativa utvärderingsmetoder som lever upp till en modern pedagogik och som är befriade av politisk och ideologisk slagsida.

 5. Vi vill välkomna alla som vill vara med att utforma en skola som är verkligen relevant för framtidens vuxna.


  

KONTAKT

  Christopher Luttner

  Christopher@utanBetyg.se                                                             


   

 
UtanBetyg.se är ett initiativ för

 1. -  “duktiga” och “dåliga” elever som plågas av dagens betygssystemet på olika sätt

 2. -föräldrar, släkt eller vänner till barn och ungdomar som ser eleverna lida under betygens ok

 3. -  erfarna lärare som upplever betyg som pedagogiskt kontraproduktiv

 4. -  framsynta och öppna lärarkollegor som vill engagera sig i äkta pedagogiska framsteg

 5. -forskare och pedagoger som vill utveckla värdering av kunskap till ett verktyg som främjar eleven istället för att utvärdering är främst till nytta för utbildningssystemet

 6. -människor som är framgångsrika idag trots sina betyg i skolan och som p.g.a. den egna erfarenhet vill bidrar till förbättringar i dagens skolsystem

     Frågor och idéer till  christopher@utanbetyg.se

 
UtanBetyg.se
forskningfaktaframtidindex.html
 1. -född 1957

 2. -utbildat hantverksgesäll

 3. -utbildning till lärare

 4. -under utbildning till forskare i pedagogik

 5. -lärare sedan 1992 i en Waldorfskola, arbetar sedan början för en värdigare och adekvat utvärdering av elever

 6. -hade som grav dyslektiker själv mycket dåliga betyg i skolan (det fanns då varken kunskap eller utrymme för hänsyn) och han försöker nu som lärare respektera alla elevers speciella situation

 7. -blev som så många andra först efter skolan en hel och framgångsrik människa

 8. -samarbetar med andra människor i flera länder och har sikte inställt på ett internationellt, europeiskt initiativ att över tid ersätta betyg med andra utvärderings alternativ

Vill du bli aktiv själv?  Läs mer om vad du kan göraVad_kan_du_g%C3%B6ra.html
Innehållsförteckning
Menyn.htmlMenyn.htmlshapeimage_3_link_0