Det senaste

-  nya artiklar,

  1. - nya länkar till video och intressanta föredrag,

-  nya böcker,

  1. - nya länkar till relevanta studier.


Är du intresserat av de senaste uppdateringar?

Maila oss, så blir du lagt i maillistan och

vi informerar med digital brevduva

när det finns nyheter:

DetSenaste@UtanBetyg.se

Vi garanterar att vi använder din mailadress för inga andra ändamål.

Om du vill bli borttagen från listan igen, maila till samma adress och skriv: “Ta bort”

 
UtanBetyg.se
forskningfaktaframtidindex.html

Har du något nytt som skulle vara intressant här? Skicka förslag till oss: Christopher@UtanBetyg.se

Innehållsförteckning
Menyn.htmlMenyn.htmlshapeimage_2_link_0
UtanBetyg.se
forskningfaktaframtidindex.html

2 artiklar av Per Acke Orstadius    (inlagt 2 jan. 2013)     - Tankar vi inte vågar tänka

                                                                              - Tror Björklund på tomten också?

Richard Gerver - Att leda in i det okända   (inlagt 30 jan. 2013)

“We need passionate educators in our schools ... and go back to the needs of our children”

Richard blev årets skolledare 2005 in Storbritannien efter han hade tagit över en grundskola som ingen orkade vara rektor sedan 18 månader. Nu reser han världen rund och föreläser om varför den traditionella skolan i väst inte har en chans i framtiden. En speciell typ som föreläsare - denna gång för svenska rektorer i Stockholm - men hans argument är dramatiska och grundas på erfarenhet och insikt om framtidens krav och möjligheter.

Videofilmat föredrag från sv. utbildningsradion, engelska med textning - se även videosidan

P2- världen  (inlagt 10 mars 2013)Klicka först på live-spelaren här intill och lyssna på P2-världen medan du läser vidare i detta fönster. Det är alltid intressant att hitta exempel som kan belysa problem från en annan vinkel. Konsten och Sveriges Radio kan hjälpa till.

Vårt nuvarande skolsystem är i brinnande behov av större variation. Senaste skolreformen i Sverige ledde till en ännu tydligare likriktning än förr. En påstådd möjlig mångfald kvävs av nationella prov och betygstvång, det lämnar ingen pedagogisk frihet längre värd att tala om. Bara om politiken tillät en stor variation i skolorna skulle det ge möjligheten att visa vad olika pedagogiska ansatser kan ge. Att ensidighet och påstådda patentrecept inte är lösningen för en fruktbar utveckling av unga människor har visats inte bara i många av bidragen på UtanBetyg.se.

Vanligtvis har varje radiokanal en eller några få musikgenre som man har bestämt att spela. Men hur låter det när de mest varierade former av musik följer efter varandra? I P2-världen vet man aldrig i förväg vad som kommer skall. Folk, jazz, pop, rapp, arabiska, franska, svenska, vilket språk som helst, glatt med fart eller sakta med tyngd, Ray Charles med “What'd I Say” sedan Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou med “Koutoulié”, en ragtime i originalversion eller en aktuell inspelning från Senegal. Man är gång på gång positiv överraskad vilken mångfald som finns att lyssna till och man kan bli glad av alla. En upplevelse av att mångfald bidrar till att öppna vyerna.

I P2-världen kan du uppleva en mångfald som skolan längtar efter. Att alla i skolan skall nå samma resultat på samma tidpunkt, det tror bara “systemtekniker” eller politiker som ser skolan uteslutande under ett jag-vill-blir-valt-perspektiv. Men vilken lärare som helst kan intyga att elever har en liknade variationsrikedom och -behov som musiken i P2-värden. Krav på den pedagogiska mångfalden är inte en gullig önskan av verklighetsfrämmande drömmare, det är en nödvändighet om skolan skall lyckas att utbilda barn och ungdomar, att kunna gestalta framtiden. Välkommen på UtanBetyg.se


Du kan alltid lyssna på P2-världen på: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2619

se även sidan “inlägg”

Majoren får också vara med i en cartoonklassiker.

Tyvärr är det oklart vem som ritade, hans foto tog jag från Svd.

se även sidan “inlägg”                                                                        (inlagt 16 mar 2013)   Christopher

För våra besökare som kan tyska en nästan sensationell artikel aus DIE ZEIT (inlagt 25 apr 2013)

Schule kann mehr  av Richard David Precht.

Artikeln är delvis en sammanfattning ur hans senaste bok Anna, die Schule und der liebe Gott  och nämner i tio punkter, vad skolan skulle behöva för att bli tidsenligt igen. Avskaffandet av betyg är här bara en av nödvändigheterna. Han kräver att Tyskland behöver överger en pedagogik som härstammar från en tid då ingen visste vad vetenskapen vet idag om människans utveckling och om lärande. Det gäller absolut inte bara Tyskland och artikeln vore - översatt - medicin i den svenska skoldebatten. I Sverige har det inte alltid lyckats skriva så klart, funderat, med så djupt insikt om framtida behov och utan ideologiska bojor.

Se även samtalet Precht - Hüther “Macht Lernen dumm?” på videosidan.


                                            Richard David Precht                                   (inlagt 1 aug 2013)

                                            Anna, die Schule und der liebe Gott


                                            Precht, en i Tyskland mycket uppmärksammat filosof och

                                            samhällsdebattör. Han går igenom skolans historia, teori, pedagogiska

                                            alternativ mm. och runda av med kravet att sluta reformera utan starta

                                            i stället en revolution. En mycket gedigen bearbetning av dagens skola

                                            och dess konsekvens för elevernas framtid. Här finns många aspekter

                                            som saknas i den svenska skoldebatten.

                                            Fast den tyska skolan skiljer sig från den svenska,  passar analysen

                                            till 95 % ändå till skolsituationen här.

                                            

                                            ISBN: 9783442312610

                                            ca. 20 € / 190 kr


                                            se även Litteratursidan

                                           

 

För Sir Ken Robinsons anhängare hans senaste TED talk från 30 april 2013:            (inlagt 1 aug 2013)

How to escape education’s Death Valley   

Robinson beskriver tre principer som är avgörande för att människan ska frodas - och hur den nuvarande kulturen inom utbildningsväsendet verkar i motsatt riktning. I ett roligt, medryckande föredrag berättar han hur vi kan komma ur utbildningens "Death Valley" och hur vi kan odla våra yngsta generationer i ett klimat fullt av möjligheter (TED)


Ett litet påtår: Robinson föreslår hans 10 favoritinslag av andra föreläsare -

alla full av insikter, lysande idéer ock kreativitet:

10 talks on education                                  

                                                                                         se även videosidan

foto: TED

inlagt 12  sept. 2013, från facebook, källa okänd

                 www.bildunggrenzenlos.at      (inlagt 15 okt 2013)

Ett mycket aktiv lärarinitiativ i Wien som vill bidra till

mer öppenhet, saklig information och beredskap till innovation

i den österrikiska skolan. De har en mycket informativ hemsida,

samarbetar med universitet, organisera konferenser

och har redan samlat en del support bland kändisar.

                        Som på räls – utan betyg                (inlagt 10 april 2014)

Tyska järnvägen tutar och kör mot framtiden

År 2014 spelar betygen för första gången i betygens historia inte längre någon roll om man söker en utbildningsplats hos flera stora koncerner i Tyskland. Det finns en ny chans för insikten att betyg har enorma begränsningar som inte duger längre. Kanske nå denna kunskap äntligen politiken och därmed även skolan.                                                   

 läs artikeln här

artikel publicerades i svenska Waldorftidskriften PÅ VÄG 1/2014  

                 Varför är inte eleverna motiverade       (inlagt 30 maj 2014)

Per Acke Orstadius

Per Acke skriver i denna artikel ur sin långa erfarenhet som lärare om de strukturproblem i dagens skola som förhindrar och förstör motivation.

 läs artikeln här


Tankeställare om skolan

senaste boken av Per Acke Orstadius

Det beror inte på någon naturlag att elever misslyckas i skolan. Det beror på politiska beslut. Detta är vad dessa tankeställare handlar om.

De skolsvaga eleverna är de som inte från hemmet fått med sig det språk och det stöd som de skulle behövt för att lyckas i skolan. Om dessa elever kan man i skolan säga att de är svaga, långsamma, obegåvade eller lata. Men utanför skolan är de varken svaga, långsamma, obegåvade eller lata. Det är skolan som får dem att framstå så för att det där ställs krav på dem som de inte klarar. Det är skolan som gör dem svaga. Därför kallar jag dem skolsvaga elever.

Utgiven på Nomen Förlag 2014, ISBN 978-91-7465-636-7

Alla artiklar och böcker av Per Acke kan laddas ner som PDF- fil på: www.perackeorstadius.se

                                                   

länk till boken här

se även Litteratursidan