Tror Björklund på tomten också?

Lärarna ska nu sätta betyg i en ny betygsskala, A-F. Betygen är avgörande för om en elev ska komma in på det gymnasieprogram hon önskar. Ett betygssteg i ett ämne kan göra skillnaden om eleven kommer in eller inte. En lärare kan behöva sätta betyg på ett hundratal elever. Hon ska avgöra vilket av de sex betygsstegen som varje elev har gjort sig förtjänt av. Detta är ett grannlaga arbete. Läraren måste ta reda på vad varje elev kan. Hon måste också veta exakt vad som krävs för att få de olika betygen.

I teveprogrammet Agenda igår (25/11/2012) framhöll representanter för lärarna att de inte fått de förutsättningar som de behövde för att kunna sätta rättvisa betyg. Många hade inte fått någon fortbildning alls. Man saknade också klargörande riktlinjer för betygssättningen.

Björklund förklarade dock att han var övertygad om alla lärare skulle kunna sätta jämförbara och rättvisa betyg. Man hade sänt ut mer information om betygen till skolorna än man någonsin gjort tidigare. Bland annat hade man formulerat kriterier för varje betygssteg som hjälp till lärarna. Som exempel kan nämnas de kriterier som lärarna i geografi hade fått för betygssättningen i årskurs nio.

För betyget E: Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Osv

För betyget C:Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.  Osv

Är det rimligt att begära av varje lärare att hon ska kunna urskilja vilka av hennes etthundra elever som har grundläggande kunskaper och vilka som har goda kunskaper? Om hon gör en felbedömning kan de två betygsstegen för eleven innebära att hon kommer in/inte kommer in på den utbildning hon vill ha. Men Björklund är övertygad om att lärarna har fått de förutsättningar de behöver för att kunna sätta jämförbara och rättvisa betyg.  Frågan är om Björklund tror på tomten också.

Per Acke Orstadius

se även Per Ackes artikel Tankar vi inte vågar tänka

UtanBetyg.se
forskningfaktaframtidindex.html
Innehållsförteckning
Menyn.htmlMenyn.htmlshapeimage_2_link_0