Litteraturförslag

Det finns en uppsjö av litteratur som vore värd att läsa. Här rekommenderar vi några till att börja med. Vi påstår inte att vi står bakom allt till punkt och pricka som sägs i böckerna men vi ser att de bidrar fruktbart till diskussionen. Därför vågar vi även blicken över staketet till andra länder, som aktiv hjälp mot hemmablindhet.

Nästan alla böcker finns t.ex på Adlibris.se, annars i internationell internetbokhandel. Vi valde pocketböcker när det formatet fanns.


Har du en bra bok kring betyg och konsekvenserna? Skicka förslag till oss: Christopher@UtanBetyg.se
     Per Acke Orstadius

     Tankeställare om skolan


   

Det beror inte på någon naturlag att elever misslyckas i skolan. Det beror på politiska beslut. Detta är vad dessa tankeställare handlar om.

De skolsvaga eleverna är de som inte från hemmet fått med sig det språk och det stöd som de skulle behövt för att lyckas i skolan. Om dessa elever kan man i skolan säga att de är svaga, långsamma, obegåvade eller lata. Men utanför skolan är de varken svaga, långsamma, obegåvade eller lata. Det är skolan som får dem att framstå så för att det där ställs krav på dem som de inte klarar. Det är skolan som gör dem svaga. Därför kallar han dem skolsvaga elever.

ISBN 978-91-7465-636-7

ca. 130 kr eller som pdf på: www.perackeorstadius.se


 

    Per Acke Orstadius

     Tumskruvsfabriken


     En mängd artiklar som visar på ett oerhört jordnära och kompetent sätt på

     dagens skolproblem och på egentligen genomförbara lösningar. Han visar

     tydligt hur Björklund och andra ideologer dominerar färdriktningen i skolan utan

     att ha den fackliga kompetensen. En mycket informativ och givande läsning!

     Per Acke har även en egen hemsida: www.PerAckeOrstadius.se, där

     man kan provläsa alla artiklar och böcker. 

     ISBN: 9789174652543

     ca. 150 kr

 

                                            Sabine Czerny

                                            Was wir unseren Kindern in der Schule antun

                                            ... und wie wir das ändern können


                                            Sabine, som har en liknande betygsinitiativ som vi, skrev en rysare. Den

                                            är helt baserat både på egna upplevelser som lärare i grundskolan

                                            och på vetenskaplig fakta. Ändå är berättelserna så häftiga att många

                                            behöver ta det lugnt med att läsa boken - exemplen går en nära. Skolan i

                                            Tyskland är ännu värre än Sveriges men Skolministern har sagt att just

                                            tyska systemet är  hans förebild. Efter lekturen av denna bok blir klart

                                            vart resan inte får gå - sedan två år en storsäljare.

                                            (hon har egen hemsida: notenfrei.de)

                                            ISBN: 3453602218

                                            ca. 10 € / 100 Kr (pocket)

                                           

                                          Per Acke Orstadius

                                             Grymskolan

       

                                             Nästa bredsidan mot skolans ideologer som tror att kunna ersätta pedagogisk

                                             kompetens med politisk ideologi. En bok full av argument varför det vore klokt

                                             att ändra synvinkel från statens snedvridna behov av kontroll till att se elevens

                                             utvecklingspotential. Alla böcker kan även laddas ner som pdf på:

                                             www.PerAckeOrstadius.se (se även: länkar till andra)

                                          ISBN: 91-7465-331-8

                                          ca. 150 kr

                                           


Christian Lundahl

Bedömning för lärande


Lundahl var med i en mycket kritisk remiss till sänkning av betygsålder i svenska skolan 2011 (intresse? se remissen) Boken är ett resultat av hans praxis nära forskning på Uppsala Universitet som betonar bedömningens starka inflytande på lärande. Han försöker inte avskaffa betygen men håller en tydlig distans genom att beskriva alternativa bedömningsformer och dess värde.

ISBN: 9789113026831

ca. 175 kr

 

     Torkel Klingberg

     Den lärande hjärnan


     Klingberg visar hur mycket pedagogiken kunde lära sig av neurovetenskapen.

     Även han kan bara beklaga att utbildningen idag baserar på politiskt

     godtyckande istället för insikt i hjärnans fysiologiska sammanhang och

     utveckling. Han påstår inte att detta är ett pedagogiskt verk men ger så tydliga

     exempel att de absolut kunde hjälpa utvecklingen i det pedagogiska fältet.

     ISBN: 9789127119222

     ca. 190 kr


   

 

                                            Gert J. J. Biesta

                                            Beyond Learning - Democratic Education for a Human Future (orig.)

                                            Bortom lärandet; demokrarisk utbildning för en mänsklig framtid (sv.)


                                            Biesta är lärare för pedagogisk filosofi i England och har starka

                                            band till Örebros Universität. Han beskriver olika vägar hur man kan

                                            närma sig utbildning som verkligen fokuserar på människan som individ.

                                            Viktiga frågor ställs här om pedagogik, samhället och utbildningsansvar.

                                            ISBN (eng.): 9781594512346                            ISBN (sve.) 9144002610

                                            ca.    230 kr                                       ca. 230 kr

                                           

                                            Gerald Hüther, Uli Hauser

                                            Jedes Kind ist hoch begabt


                                            Hüther, professor för neurobiologi  och Hauser, journalist, går den

                                            radikala vägen. “Att gå i skolan måste vara så roligt att barnen borde

                                            gråta när det blir lov. Barndomen måste bli så vackert att man profiterar

                                            hela livet”. Med vetenskaplig grund visar de varför ett radikalt nytänkande

                                            är nödvändigt i skolan. Redan titeln visar på myten att man med fog

                                            skulle kunna sortera i begåvade och obegåvade barn - en god chans att

                                            befria sig själv från missuppfattningen.

                                            Lilla boken väckte stor rabalder i Tyskland. (se även videolänkar)

                                            ISBN: 3813504484

                                            ca. 20 € / 175 kr

                                           

                                            Diane Ravitch

                                            The Death and Life of the Great American School System


                                            Ravitch var med i ledningen för Bushs d.ä. och Clintons

                                            skoladministration och stark drivande i skolreformen “No child left

                                            behind”. Flera år senare insåg hon att den neoliberala ansatsen  med

                                            bl.a. standardprov och nivåkrav ledde enbart till ännu större utslagning

                                            av elever än förr. Hon skrev denna bok som en 180o vändning i hennes

                                            övertygelse om vilken skola eleverna skulle behöva.

                                            Engelske professorn R. Alexander rekommenderade boken varmt

                                            som ett måste för en skolreform intresserad. Ravitch åstadkom en rejäl

                                            uppståndelse med boken i USA, en storsäljare.

                                            ISBN: 0465025579

                                            ca. 110 kr

                                           

                                            Ken Robinson, Lou Aronica

                                            The Element: How Finding Your Passion Changes Everything


                                            Pedagogen med flest Youtube och TED åskådare, han har blivit en

                                            stjärna även på internet (i fall du inte känner TED-klassikern, klicka här).

                                            Sir Robinson är naturligtvis också mycket läsvärd.

                                            Han beskriver “the element” som punkten där naturlig begåvning möter

                                            personlig passion. Mängder med exempel där framträdande konstnärer

                                            (Paul McCartney o.a.), forskare, ekonomer och nobelpristagare mötte 

                                            elementet och det blev avgörande för framgången - fast deras

                                            skolresultat hade utvisat dem som fullständiga förlorare. Kreativitet och

                                            återkoppling till sig själv är förutsättningar som skolan måste ta på allvar.

                                            Framtidens vuxna  och därmed vårt samhälle behöver att elever skolas i

                                            just dessa egenskaper.

                                            ISBN: 0143116738

                                            ca. 130 kr

                                           

                                            Ursula Leppert

                                            Ich hab eine Eins! Und du?

                                            Von der Notenlüge zu einer besseren Lernkultur


                                            Leppert hat efter ett långt yrkesliv som gymnasielärare och initiativtagare

                                            i många pedagogiska sammanhang inga illusioner om betyg. Hon har

                                            därför uppsökt och beskrivit skolor och lärare som lyckats motarbeta den

                                            förödande kampen som betygen och den därav resulterande rankningen

                                            utlöser. Det ser mörkt ut i tyska skolan men här finns några lysande

                                            alternativ beskrivna som försöker styra åt rätt håll.

                                            ISBN: 978-3-86564-001-7

                                            ca. 135 kr

                                           

                                            Frank R. Wilson

                                            The Hand


                                            Wilson, neurolog och framstående amerikansk forskare, beskriver i sin bok

                                               att handens aktivitet kan ur ett evolutions perspektiv ses som ursak till hur

                                               hjärnan, språket och vår kultur har formats och att den aktiviteten fortfarande

                                               är avgörande för utvecklingen av barnens hjärna. Detta tillåter långtgående

                                               slutsatser om vikten av sysslor för händerna i skolan. Enbart intellektuell

                                               korvstoppning verkar bromsa hjärnans och därmed intellektets utveckling.

                                            ISBN:  0679740473

                                            ca. 110 kr

                                           

UtanBetyg.se
forskningfaktaframtidindex.html
 
 
 
 
 
 
 

Har du en bra bok kring betyg och konsekvenserna? Skicka förslag till oss: Christopher@UtanBetyg.se

Innehållsförteckning
Menyn.htmlMenyn.htmlshapeimage_2_link_0

                                            Richard David Precht

                                            Anna, die Schule und der liebe Gott


                                            Precht, en i Tyskland mycket uppmärksammat filosof och

                                            samhällsdebattör. Han går igenom skolans historia, teori, pedagogiska

                                            alternativ mm. och runda av med kravet att sluta reformera utan starta

                                            en revolution. En mycket gedigen bearbetning av dagens skola och dess

                                            konsekvens för elevernas framtid. Här finns många aspekter som saknas

                                            i den svenska skoldebatten.

                                            Fast den tyska skolan skiljer sig från den svenska,  passar analysen

                                            till 95% ändå till skolsituationen här.

                                            

                                            ISBN: 9783442312610

                                            ca. 20 € / 190 kr

                                           

 
UtanBetyg.se
forskningfaktaframtidindex.html